Kontakta med oss på Webbfox

och se hur vår team omvandlar dina smartaste idéer till mästerverk

Kontakta med Oss om du har frågor,
gällande våra webbtjänster eller om du gillar rävar :D

Begär kostnadsfri offert
Ninna kundsupport

Vad är det och varför behöver din firma en marknadsförings strategi?


När ett varumärke uppstår borde det varje gång börja med en marknadsförings strategi – varje firma borde ha det, oberoende av storleken på firmorna. Strategi är inget annat än ett dokument på par tiotal sidor, som berättar om våra svaga och starka sidor, vad vi har för mål att nå, samt hur vi finner de perfekta kunderna. Den anvisar vilken riktning av marknadsförings handlingar som ger bäst resultat. Det är som en guide till större försäljning, bättre igenkännande av varumärket osv. Strategins huvuduppgift borde vara att definiera på vilket sätt du borde delge alla fördelar om din firma bättre än konkurransen och vilken målgrupp kommer bäst behöva din produkt eller vara. Tack vara detta kan vi undvika handlingar som ad hoc – köp av ny reklam varje vecka och hoppas på att någon av dessa kommer att ge effekt. Den karakteriska delen av strategin är marknadsförings planen, där du tillkänna ger när och hur du realiserar målen som infinner sig i strategin. Man kan säga att en marknadsförings plan är som en ”handlings plan”. Den kan vara skriven baserad på en tidsperiod t. ex ett halvt år, ett år och den kan ta hänsyn till vår disponibla budget. Det är som en specifik ”att göra” lista som låter oss systematiskt kontrollera om våra fastställda mål i strategin är realiserade.

Om du t. ex vill om ett år vara på en annan plats, du vill t. ex öka försäljningen med 20 % eller du kanske vill anställa 10 nya arbetstagare så är de övervakade elementen i planen väldigt viktiga från din firmas synpunkt. Du kan precisera exakta mål t. ex ställa 50 frågor från kunder veckovis. För att nå detta måste du vara konsekvent och fullfölja dina hypoteser från månad till månad.


De viktigaste punkterna i markandsföringsplanen:

  • Identifiera målgruppen
  • Förstå konkurrensen och ditt gagn jämte dem
  • Avgöra marknadsförings mål
  • Avgränsa metoden för realiseringen av din marketing mål
  • Avgränsa de förmodade kostnaderna marketing handlingarna

Bild som visar seo

Strategin och planen borde vara regelbundet aktualiserade, baserat på nya konkurerande firmor som inställer sig, omställning av kundbehov, ekonomiska förändringar, teknik ändringar osv. Strategin och planen kan skapas av en person som känner till branschen, eller en RP firma. En effektiv strategi är realistisk, förståelig och lätt att implantera.

Fördelar med en marknadsförings strategi för din firma: Låter dig koncentrera dig på möjligheterna som du kan ta nytta av och risker som du kan undvika Identifierar de instrument som du kan använda för att motverka konkurrensen och erhålla aktier på marknaden Sparar din tid och pengar genom att visa den mest effektiva reklam metoden Visar din varas eller tjänsts fördel jämtemot konkurransen Är fundamental för all sorts reklam kampanjer Hjälper dig att verkningsfullt kommunicera med dina kunder och delägare Höjer din försäljning och vinst Hur skapar man en effektiv markansförings strategi? Till att börja med måste du helt och hållet förstå din vara och din målgrupp. För att sälja en produkt eller tjänst måste du exakt veta vad kunden ser som viktiga fördelar. Förmodligen så finns det redan ett par sådana firmor på markanden, som erbjuder det samma, så du måste alltså utvinna det essentiella i din vara – den magiska funktionen som gör att just din produkt är den bästa. Svara på dessa frågor: Vad är målet med din produkt – löser den något problem, tillfredsställer den ett behov, eller är det kanske en lyxvara? På vilket sätt är din vara bättra konkurransens? Vilka av mål gruppens problem kan din produkt eller tjänst lösa? Mål gruppen är de människor som kommer att köpa min vara oftast. Om du inte med en gång träffar rätt målgrupp, kommer du inte att tjäna på det – oavsett hur bra din produkt är. Äldre människor har som oftast helt and förväntningar än yngre, likadant som business kunder och individuella kunder. Därför är det så viktigt att precisera vår målgrupp. När vi avgränsar vår målgrupp är det värt besväret att dela upp den i mindre segment t. ex, intressen, livsstil, social klass, beteende och välja det segment som kommer att ge bäst resultat.

Näst du bestämmer dig för att segmentera gruppen, borde du överväga följande faktorer: Är det valda segmentet så pass stort att det kommer att uppfylla vår marknadsförings plan? Har din firma kunnigheten och erfarenheten som låter den sammarbete med segmentet? Kan man se en tydlig potential i segmentet? Med hänsyn till allt det här och ett noggrant tillvägagångssätt jämte mot realiseringen av de bestämda målen, kommer du om några år fortfarande ha en stabil affär. Nu vet du, att det är värt att investera i en sådan strategi, eller hur? Har din firma en marknadsförings strategi? Har du tack vare den lyckats att nå dina mål. Eller du kanske skulle vilja skapa något sådant? Dela med dig av dina tankar i kommentarerna nedanför!